Dyrygent

Anna Grabowska-Borys

Chorportretymaly

Opera Wrocławska, foto Marek Grotowski
 
Ukończyła studia na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w specjalnościach: dyrygentura chóralna w klasie prof. Haliny Bobrowicz; dyrygentura symfoniczno-operowa i teoria muzyki oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest stypendystką Ministra Kultury i Prorektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz laureatką III nagrody i Nagrody Specjalnej na III Międzynarodowym Turnieju Dyrygentury Chóralnej "W stronę polifonii".
Jest założycielem i kierownikiem artystycznym Chóru "Ars Cantandi" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z którym prowadzi ożywioną działalność koncertową na terenie kraju i poza jego granicami. Zespół rokrocznie  zdobywa laury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych. Od października 2016 prowadzi Chór Kameralny przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, który powstał z inicjatywy absolwentów Chóru Ars Cantandi.
 

 
W 2010 objęła stanowisko kierownika Chóru Opery Wrocławskiej,  który od tamtego czasu przygotowała do 40 premier teatralnych, wznowień i superwidowisk operowych.  
W latach 2014 - 2016 była koordynatorem grup chóralnych projektu operowego "Zarzuela" w ramach wydarzeń Wrocław ESK 2016 zwieńczonego występem 300-osobowego zespołu chóralnego w spektaklu Hiszpańska noc z Carmen - Zarzuela show  na Stadionie Miejskim we Wrocławiu w czerwcu 2016 roku.  
Przez szereg lat prowadziła także działalność pedagogiczną jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych i zespołów w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu (orkiestra oraz kwartet smyczkowy nadal) oraz Społecznej Szkole Muzycznej I st. we Wrocławiu.
 
Za swoją działalność otrzymała nagrody: - dla najlepszego dyrygenta w konkursach chóralnych (Gdańsk 2017, Wrocław 2014, Barczewo 2010); - Dyrektora Opery Wrocławskiej za osiągnięcia zawodowe (2015, 2016); - Rektora UE we Wrocławiu za sukcesy i osiągnięcia oraz szczególne zasługi w promocji uczelni (2007, 2009, 2015, 2016, 2017); - Dyrektora SM I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą (2007, 2008, 2009, 2015, 2016, 2017).


.